Arup Mukhopadhyay Neil Fitzgerald Kishore Rao Naimpally Shiqiang Wu Faisal  Ameen Jianhua Zeng Ming-Daw Chang Ping Shu Shirakawa Masaaki
Madan Menon Jianhong Li Matt  Hanning Wei Zhang Boon Hiong  Chan Stuart Gulliver Prasant Sarkar Shumin Zhu Ali Sajwani