Zhuang Gao Amos Ong Guo Qiang Parkson Cheong Prasant Sarkar Paul Cobban Alden  Toevs Herry Rukmana Abdelhadi Badrezzamane
Wensheng Zhao Edemir  Pinto Patricio Furlong Jianjun Yao Guoli Tian Olivier Crespin Ashok Ramamurthy Elise Fairbairn Pravin Advani