Peter Wong Desheng Zhong Zi Jun Jin Anil Kumar Parimoo Guo Qiang Raghuram Rajan Gina  Lim Zonglin Yang Zongtang Li
Louise Taylor Xinmin Chen Chi-Won Yoon Alan Bollard Fuhua Yuan Yang Liu Zhuang Gao Ratikant Sahu Zhiwen Guo