Krishna  Kumar  Aimin Yang Jianbo Sun Tianhong Zhou Zhiqiang Qiao Jianlong Zheng Yunfei Du Yanhua Wen Jianhong Li
Samir Assaf Loo  Eng Hock Sen Wang Changzheng Jin Shiyu Liu Wei Wu Takamune Okihara Jin Yu Lingwu Xia

Objectives of this Programme Selection Criteria Practitioner Activities
Search by name

Latest Directory of Transaction Bankers


Calendar of Activities
For more information on our activities kindly visit our conferences page here

Bo Hui Xia

Name
Bo Hui Xia
Current Designation
CEO
Current Institution
Guangdong Hua Xing Bank
Country
China
Specialisation
Chairmen, CEOs and Presidents


Other Chairmen, CEOs and Presidents