Edmond  Ng Shirish Apte Guoli Tian Chen  Mao Chin Arnold Goldstein Xiaojian Xu Xinmin Chen Jianguo Ying Zhijian  Gong
Rihong Zhang Danggui Huang Dongning Zhang Shixin Yao Xianyan Zeng Welan  Palilingan Hua Zhou Nghia Trung  Nguyen Jinqing Xia

Objectives of this Programme Selection Criteria Practitioner Activities
Search by name

Latest Directory of Transaction Bankers


Calendar of Activities
For more information on our activities kindly visit our conferences page here

Changzheng Jin

Name
Changzheng Jin
Current Designation
CIO
Current Institution
Bank of Tianjin
Country
China
Specialisation
Chairmen, CEOs and Presidents


Other Chairmen, CEOs and Presidents