-->
Elise Fairbairn Gottfried  Leibbrandt Ishigaki Yumesaku Victor Kuan Arnold Goldstein Patricio Furlong Deming Lin David Malligan Lingwu Xia
Nilesh Sarker Zhao  Rui’an Jianzhong Liu Weimin Gan Shu Xia Walter de Oude Wanfu Zhou Liu  Xing Qiang Debin Hu

Objectives of this Programme Selection Criteria Practitioner Activities
Search by name

Latest Directory of Transaction Bankers

Calendar of Activities
For more information on our activities kindly visit our conferences page here

Changzheng Jin

Name:
Changzheng Jin
Current Designation:
CIO
Current Institution:
Bank of Tianjin
Country:
China
Specialisation:
Chairmen, CEOs and Presidents


Other Chairmen, CEOs and Presidents