Bassel Rahmy Bingbing Yang Neal Cross Royke  Tumilaar Mingxian Li Li Xu Weizhong Huang Xinzhu Zhang Luo Jia
Bijin Liu Jinshan Wang Jianlong Zheng Suhua Su Ruchanee Nopmuang Shiyu Liu Desheng Zhong David  Cruikshank Yang Liu

Objectives of this Programme Selection Criteria Practitioner Activities
Search by name

Latest Directory of Transaction Bankers


Calendar of Activities
For more information on our activities kindly visit our conferences page here

Lirong Dai

Full BiodataVideo
 
Name
Lirong Dai
Current Designation
CEO
Current Institution
Zhuhai Rural Commercial Bank
Country
China
Specialisation
Chairmen, CEOs and Presidents


Other Chairmen, CEOs and Presidents