-->
Tan Kong Khoon Sun Meiyu Xiaochuan Zhou Simone Chirolli Karen Fawcett Rong Wang Kok Kong Chin Weidong Hou Fuhua Yuan
Ricky Kaura Wang Lin Kexing  Zhang  Yang Liu Dennis Tan Thean Oon Eric Tachibana Megan  Mcdonald Patrick  De Courcy Song Zhou

Objectives of this Programme Selection Criteria Practitioner Activities
Search by name

Latest Directory of Transaction Bankers

Calendar of Activities
For more information on our activities kindly visit our conferences page here

Mingxian Li

Name:
Mingxian Li
Current Designation:
President
Current Institution:
China Guangfa Bank
Country:
China
Specialisation:
Chairmen, CEOs and Presidents


Other Chairmen, CEOs and Presidents